VI Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” 2023

Kraków – Wieliczka – Kąśna Dolna | 27 lutego – 5 marca 2023

Dyrektor Artystyczny Marta Polańska

 

W dniach 27 lutego – 5 marca 2023 w Krakowie, Wieliczce i Kąśnej Dolnej odbył się VI Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” 2023, którego głównym organizatorem jest Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato w Krakowie.

Honorowy patronat nad Festiwalem objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł, prof. dr hab. Andrzej Pikul, prof. dr hab. Benjamin Vogel.

Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” jest unikalnym w skali całego kraju wydarzeniem o charakterze artystyczno-edukacyjnym, które ujmuje zagadnienia pianistyczne w sposób holistyczny łącząc teorię muzyki z praktyką wykonawczą, a także uwzględniając w procesie kształcenia młodych pianistów niezwykle istotny aspekt instrumentologiczny. Celem Festiwalu i Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte”, którego pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym jest pianistka Marta Polańska jest ukazanie historii ewolucji fortepianu w kontekście rozwoju repertuaru fortepianowego i praktyk wykonawczych na instrumentach historycznych oraz współczesnych, a także wieloaspektowej roli fortepianu i pianisty.

Podczas koncertów festiwalowych odbywających się w siedzibach współorganizatorów: Sali Gotyckiej Zamku Żupnego oraz Auli Sztygarówki Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce, Sali Balowej Instytutu Kultury Willa Decjusza i Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, w Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej oraz w Kościele Miłosierdzia Bożego w Krakowie wystąpili znakomici artyści: Elżbieta Stefańska – klawesyn, Joanna Ławrynowicz-Just – fortepian, Ewa Biegas – sopran, Grzegorz Biegas – fortepian, Hubert Rutkowski – fortepian historyczny i współczesny, Katarzyna Drogosz – fortepian historyczny, Tomasz Jarosz – baryton, Marek Polański - skrzypce, Dawid Rzepka – organy, Arkadiusz Bała – puzon, Paweł Gajewski – trąbka, muzycy zespołu Arte dei Suonatori: Ewa Golińska – skrzypce, Anna Krzyżak-Siarkowska – altówka, Kathrin Sutor - wiolonczela oraz Michał Babiarz – fortepian, który wykonał tytułową kompozycję: Sonatę pian’e forte na fortepian i taśmę Leo Brouwera.

W ramach Festiwalu odbywała się Akademia „Piano e Forte” – cykl wykładów i warsztatów dotyczących historii i budowy fortepianu, praktyk wykonawczych i literatury fortepianowej. W tegorocznej edycji wystąpili wybitni prelegenci: prof. dr hab. Benjamin Vogel – wybitny instrumentolog (wykład: „Fortepiany Chopina w zbiorach polskich”), prof. dr hab. Andrzej Pikul (Mistrzowski Kurs Pianistyczny z udziałem laureatów Konkursu „Piano e Forte” oraz innych konkursów pianistycznych), prof. Hubert Rutkowski (wykład dotyczący wpływu doświadczenia w grze na instrumentach historycznych na wykonawstwo oraz interpretację na instrumentach współczesnych połączony z koncertem na instrumentach historycznych: Pleyel 1847, Brodmann 1815, Broadwood 1841, Steinway 1872 oraz współczesnym fortepianie marki Steinway), prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska – psycholog kliniczny i certyfikowany psychoterapeuta (wykład dotyczący problematyki tremy), Maria Wosiek - konsultant CEA (warsztaty pianistyczne), Andrzej Chabracki – Prezes SPSF, przedstawiciele Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie: Marcin Wąsowski – Kierownik Działu ds. Nauki i Wydawnictw, Aleksandra Gruda – Dział Promocji i PR. Unikatowe w skali całego kraju Warsztaty instrumentologiczne dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia poprowadzili: dr Paulina Tkaczyk-Cichoń (klawesyn i szpinet), mgr Magdalena Smrokowska (klawikord), mgr Zenon Kulik (fortepian). O zabytkowych i nieznanych instrumentach muzycznych znajdujących się w Galerii Rzemiosła Artystycznego Muzeum Narodowego w Krakowie opowiedziała mgr Paulina Skrok.

Uczestników VI Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte” 2023 z całej Polski oceniało Jury w składzie: mgr Waldemar Król – przewodniczący, dr Ayham Hammour, mgr Elżbieta Hoffman, mgr Anna Kozłowska – sekretarz Jury.

Patronat medialny nad VI Festiwalem i Konkursem Pianistycznym „Piano e Forte” 2023 objęli: TVP Kultura, Polskie Radio Chopin, TVP 3 Kraków, Radio Kraków, krakow.pl, Puls Wieliczki, POLMIC.pl

Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU

 

VI Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” 2023

Kraków – Wieliczka – Kąśna Dolna

27 lutego – 5 marca 2023

Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato w Krakowie wraz ze współorganizatorami i partnerami ma zaszczyt zaprosić do udziału w wydarzeniach odbywających się w ramach VI Festiwalu i Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte” 2023.

Honorowy patronat nad Festiwalem objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł, prof. dr hab. Andrzej Pikul, prof. dr hab. Benjamin Vogel.

Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” jest unikalnym w skali całego kraju wydarzeniem o charakterze artystyczno-edukacyjnym, które ujmuje zagadnienia pianistyczne w sposób holistyczny łącząc teorię muzyki z praktyką wykonawczą, a także uwzględniając w procesie kształcenia młodych pianistów niezwykle istotny aspekt instrumentologiczny. Celem Festiwalu i Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte”, którego pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym jest pianistka Marta Polańska jest ukazanie historii ewolucji fortepianu w kontekście rozwoju repertuaru fortepianowego i praktyk wykonawczych na instrumentach historycznych oraz współczesnych, a także wieloaspektowej roli fortepianu i pianisty.

Podczas koncertów festiwalowych odbywających się w siedzibach współorganizatorów: Sali Gotyckiej Zamku Żupnego oraz Auli Sztygarówki Zespołu Szkół Muzycznych w Wieliczce, Sali Balowej Instytutu Kultury Willa Decjusza i Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego w Krakowie, w Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej oraz w Kościele Miłosierdzia Bożego w Krakowie wystąpią znakomici artyści: Elżbieta Stefańska – klawesyn, Joanna Ławrynowicz-Just – fortepian, Ewa Biegas – sopran, Grzegorz Biegas – fortepian, Hubert Rutkowski – fortepian historyczny i współczesny, Katarzyna Drogosz – fortepian historyczny, Tomasz Jarosz – baryton, Marek Polański - skrzypce, Dawid Rzepka – organy, Arkadiusz Bała – puzon, Paweł Gajewski – trąbka, muzycy zespołu Arte dei Suonatori oraz Michał Babiarz – fortepian, który wykona tytułową kompozycję: Sonatę pian’e forte na fortepian i taśmę Leo Brouwera.

W ramach Festiwalu odbywa się Akademia „Piano e Forte” – cykl wykładów i warsztatów dotyczących historii i budowy fortepianu, praktyk wykonawczych i literatury fortepianowej. W tegorocznej edycji wystąpią wybitni prelegenci: prof. dr hab. Benjamin Vogel – wybitny instrumentolog (wykład: „Fortepiany Chopina w zbiorach polskich”), prof. dr hab. Andrzej Pikul (Mistrzowski Kurs Pianistyczny z udziałem laureatów Konkursu „Piano e Forte” oraz innych konkursów pianistycznych), prof. Hubert Rutkowski (wykład dotyczący wpływu doświadczenia w grze na instrumentach historycznych na wykonawstwo oraz interpretację na instrumentach współczesnych), prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska – psycholog kliniczny i certyfikowany psychoterapeuta (wykład dotyczący problematyki tremy), Maria Wosiek - konsultant CEA (warsztaty pianistyczne), Andrzej Chabracki – Prezes SPSF, przedstawiciele Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie: Marcin Wąsowski – Kierownik Działu ds. Nauki i Wydawnictw, Aleksandra Gruda – Dział Promocji i PR. Warsztaty instrumentologiczne poprowadzą: dr Paulina Tkaczyk-Cichoń (klawesyn i szpinet), mgr Magdalena Smrokowska (klawikord), mgr Zenon Kulik (fortepian). O unikalnych instrumentach muzycznych w Galerii Rzemiosła Artystycznego Muzeum Narodowego w Krakowie opowie mgr Paulina Skrok.

Uczestników VI Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte” 2023 z całej Polski oceniać będzie Jury w składzie: mgr Waldemar Król – przewodniczący, dr Ayham Hammour, mgr Elżbieta Hoffman, mgr Anna Kozłowska – sekretarz Jury.

Patronat medialny sprawują: TVP Kultura, Polskie Radio Chopin, TVP 3 Kraków, Radio Kraków, krakow.pl, Puls Wieliczki, POLMIC.pl

Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU

www.pianoeforte.pl

 

Poniżej publikujemy program VI Festiwalu i Konkursu Pianistycznego "Piano e Forte" 2023

 

VI Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” 2023

Program

27 lutego 2023

Sala Balowa, Instytut Kultury Willa Decjusza, ul. 28 lipca 1943 17a, 30-233 Kraków

godz. 9.00 – Akademia Piano e Forte – Mistrzowski Kurs Pianistyczny

Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Pikul - fortepian

***

Sala Gotycka, Zamek Żupny, ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka

godz. 17.30 – Festiwal Piano e Forte – Koncert Piano e Forte cz. I

Uroczysta Inauguracja VI Festiwalu i Konkursu Pianistycznego "Piano e Forte" 2023

Zespół Instrumentów Dętych ZSM w Wieliczce

Przygotowanie: Paweł Gajewski – trąbka, Arkadiusz Bała – puzon

godz. 18.00 – Festiwal Piano e Forte – Mistrzowski Recital Klawesynowy

Elżbieta Stefańska – klawesyn

 

28 lutego 2023

Aula Sztygarówki, Zespół Szkół Muzycznych, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka

godz. 9.00 – Akademia Piano e Forte – Warsztaty pianistyczne

9.00 - Konsultacje Online

11.30 - 15.30 Lekcje stacjonarne

Prowadzenie: Maria Wosiek - fortepian

godz. 16.00 – Akademia Piano e Forte – Warsztaty Instrumentologiczne

Paulina Tkaczyk-Cichoń – klawesyn i szpinet

Magdalena Smrokowska - klawikord

Zenon Kulik - fortepian

godz. 19.00 – Festiwal Piano e Forte – Koncert Piano e Forte cz. II

Michał Babiarz - fortepian

 

1 marca 2023 – 213. Rocznica Urodzin Fryderyka Chopina

 www.crowdcast.io/sfogato

godz. 11.00 – Akademia Piano e Forte – Wykład „Fortepiany Chopina w zbiorach polskich"

prof. dr hab. Benjamin Vogel

Crowdcast.io - Instrukcja logowania

***

Sala Balowa, Instytut Kultury Willa Decjusza, ul. 28 lipca 1943 17a, 30-233 Kraków

godz. 18.00 – Festiwal Piano e Forte – Mistrzowski Recital Fortepianowy

Joanna Ławrynowicz-Just - fortepian

 

2 marca 2023

www.crowdcast.io/sfogato

godz. 10.30 – Akademia Piano e Forte – Wykłady "Fortepian przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Źródła - konteksty - inspiracje."

Aleksandra Gruda - Narodowy Instytut Fryderyka Chopina - Dział Promocji i PR (godz. 10.30)

Andrzej Chabracki - Prezes Stowarzyszenia Polskich Stroicieli Fortepianów (godz. 11.00)

Marcin Wąsowski – Narodowy Instytut Fryderyka Chopina - Kierownik Działu ds. Nauki i Wydawnictw (godz. 11.30)

godz. 12.00 – Festiwal Piano e Forte - Koncert połączony z wykładem dotyczącym wpływu doświadczenia w grze na instrumentach historycznych na wykonawstwo oraz interpretację na instrumentach współczesnych

Prelegent i pianista: prof. Hubert Rutkowski

Crowdcast.io - Instrukcja logowania

***

***

Galeria Rzemiosła Artystycznego Muzeum Narodowego w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków

godz. 15.00 – Akademia Piano e Forte – Twórcze Warsztaty Instrumentologiczne

Prowadzenie: mgr Paulina Skrok

 

3 marca 2023

Aula Sztygarówki, Zespół Szkół Muzycznych, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka

VI Konkurs Pianistyczny Piano e Forte 2023

***

godz. 19.00 – Akademia Piano e Forte – Wykład "Ciekawość muzyczna jako warunek rozwoju i panaceum na tremę"

prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska – psycholog kliniczny i certyfikowany psychoterapeuta

Crowdcast.io - Instrukcja logowania

***

 

4 marca 2023

Sala Koncertowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego, ul. Józefińska 10, 30-529 Kraków

godz. 13.00 – Festiwal Piano e Forte - Galowy Koncert Młodych Mistrzów Fortepianu

***

Parafia Miłosierdzia Bożego w Krakowie Nowy Prokocim, ul. Jana Kurczaba 5, 30-868 Kraków

godz. 18.45 – Festiwal Piano e Forte – Kameralny Recital Organowy

Marek Polański – skrzypce, Dawid Rzepka – organy

 

5 marca 2023

Dworek Paderewskiego, Kąśna Dolna 17, 33-190 Ciężkowice

godz. 18.00 – Festiwal Piano e Forte – Mistrzowski Recital Kameralny na fortepianach z epoki Fryderyka Chopina oraz Ignacego Jana Paderewskiego

Ewa Biegas – sopran

Tomasz Jarosz – baryton

Marek Polański – skrzypce

Katarzyna Drogosz - fortepian historyczny

Grzegorz Biegas – fortepian

Arte dei Suonatori kameralnie:

Ewa Golińska - skrzypce

Anna Krzyżak-Siarkowska - altówka

Kathrin Sutor - wiolonczela

 

www.pianoeforte.pl

Formularz Zgłoszenia do udziału w Akademii Piano e Forte 2023 (27 II - 5 III 2023) do dnia 24 lutego 2023

Formularz Zgłoszenia do udziału w Kursie Pianistycznym (27 lub 28 II 2023) 

Udział czynny i bierny w Akademii Piano e Forte oraz Kursie Pianistycznym jest bezpłatny.

27 II - Mistrzowski Kurs Pianistyczny prof. dr hab. Andrzej Pikul (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

28 II - Kurs Pianistyczny - mgr Maria Wosiek - Konsultant CEA

---

Szanowni Państwo,

w dniu 3 marca 2023 roku Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce organizuje VI Konkurs Pianistyczny "Piano e Forte" 2023 dla Uczniów wszystkich klas Fortepianu (głównego, dodatkowego i obowiążkowego) Szkół Muzycznych I i II stopnia. Celem Konkursu jest inspirowanie młodych pianistów do pogłębiania wiedzy z zakresu historii instrumentu, zwiększanie świadomości dotyczącej praktyk wykonawczych różnorodnego repertuaru na fortepianach współczesnych i historycznych, a także poznawanie nurtów interpretacyjnych oraz literatury fortepianowej różnych epok.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch trybach: stacjonarnym oraz online na platformie www.PianoeForte.pl (podlegających odrębnej klasyfikacji) w trzech częściach:

I - praktycznej - 2 dowolnie wybrane utwory oraz 2 zadania z praktyk wykonawczych

II - teoretycznej - 10 pytań testowych

III - słuchowej - 5 utworów do rozpoznania

 

Przesłuchania odbędą się w następujących kategoriach:

  

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem VI Konkursu Pianistycznego "Piano e Forte" 2023 w Wieliczce.

W zakładce Materiały znajdują się pytania i odpowiedzi do części teoretycznej dla każdej kategorii, lista utworów do części słuchowej oraz zadania z praktyk wykonawczych do części praktycznej. Podczas przesłuchań można wykonywać dzieła fortepianowe wszystkich epok zgodne z podstawą programową dla Szkół Muzycznych I i II stopnia oraz OSM.

 

Udział w Konkursie "Piano e Forte" jest bezpłatny.

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o Konkursie "Piano e Forte" wszystkim zainteresowanym. Zgłoszenia Uczniów do udziału w Konkursie należy przesyłać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 17 lutego 2023 roku.

Przed wysłaniem formularza prosimy przygotować skan podpisanej przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika PLIK do pobrania, a następnie wysłać skan podpisanej zgody na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w tytule wiadomości wpisując "Zgoda - Konkurs Piano e Forte 2023" oraz link do nagrania zamieszczonego na platformie YouTube (tylko w trybie online) Załącznik nr 2 - Nagranie.

Wszystkich zainteresowanych historią fortepianu, praktyką wykonawczą oraz literaturą fortepianową zachęcamy do polubienia i śledzenia strony konkursu na Facebooku www.facebook.com/pianoefortefestival, gdzie także będziemy zamieszczać zagadnienia związane z częścią teoretyczną konkursu.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy

V Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” 2022
Kraków – Wieliczka – Kąśna Dolna, 1-6 marca 2022

Dyrektor Artystyczny Marta Polańska

W dniach 1-6 marca 2022 roku w Krakowie, Wieliczce i Kąśnej Dolnej odbywał się V Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” 2022. Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato w Krakowie wraz ze współorganizatorami i partnerami: Zespołem Szkół Muzyczny w Wieliczce, Instytutem Kultury Willa Decjusza w Krakowie, Muzeum Narodowym w Krakowie, Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Szkołą Muzyczną I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie, Klasztorem O. O. Karmelitów w Krakowie oraz Wielickim Centrum Kultury.

Honorowy patronat nad Festiwalem objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł, Włoski Instytut Kultury w Krakowie - Dyrektor Ugo Rufino. Honorowy i Naukowy Patronat nad projektem od pierwszej edycji sprawują: prof. dr hab. Andrzej Pikul, prof. dr hab. Benjamin Vogel.

Celem Festiwalu i Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte”, którego pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym jest pianistka Marta Polańska jest ukazanie historii ewolucji fortepianu w kontekście rozwoju repertuaru fortepianowego, a także wieloaspektowej roli pianisty i fortepianu. Piąta edycja wydarzenia odbywała się w Roku Polskiego Romantyzmu. W programie festiwalu znalazły się wydarzenia prezentujące m. in.: twórczość znanych, a także zapomnianych kompozytorów polskiego romantyzmu na fortepianie historycznym i współczesnym.

Podczas siedmiu koncertów festiwalowych (a także Koncertu Laureatów V Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte” 2022 online) w Auli Sztygarówki w Wieliczce, Sali Balowej Instytutu Kultury Willa Decjusza w Krakowie, Sanktuarium Św. Józefa Obrońcy Krakowa oraz w Dworku Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej wystąpili znakomici artyści: Ewa Biegas – sopran, Grzegorz Biegas – fortepian, Andrzej Pikul - fortepian, Katarzyna Drogosz – fortepian historyczny, o. Tomasz Jarosz – baryton, Marek Polański - skrzypce, Tomasz Soczek – organy, Onyu Sit – fortepian, Izabela Szota - sopran, Finesis Trio: Katarzyna Puch – śpiew, Małgorzata Żegleń-Włodarczyk – gitara, Paulina Tkaczyk – klawesyn, Anna Nowak-Dańda – fortepian, Arkadiusz Bała – puzon, Michał Babiarz – fortepian, student klasy fortepianu prof. dr hab. Andrzeja Pikula, który wykonał tytułową kompozycję: Sonatę pian’e forte na fortepian i taśmę Leo Brouwera.

W ramach Festiwalu odbywała się Akademia „Piano e Forte” – cykl dwunastu wykładów i warsztatów dotyczących historii i budowy fortepianu, praktyk wykonawczych i literatury fortepianowej. W tegorocznej edycji wystąpili wybitni prelegenci: prof. dr hab. Elżbieta Tarnawska – pianistka-chopinistka (konwersatorium dotyczące praktyki wykonawczej dzieł Fryderyka Chopina), prof. dr hab. Andrzej Pikul (wykład dotyczący twórczości Michała Kleofasa Ogińskiego), prof. dr hab. Benjamin Vogel – wybitny instrumentolog (wykład: „Fortepian w epoce romantyzmu”), prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska – psycholog kliniczny i certyfikowany psychoterapeuta (wykład dotyczący problematyki tremy), przedstawiciele Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie: Marcin Wąsowski – Kierownik Działu ds. Nauki i Wydawnictw NIFC, Aleksandra Gruda – Dział Promocji i PR NIFC, dr Marek Polański (wykład „Mazurek nie tylko Dąbrowskiego”), dr Katarzyna Drogosz (wykład: „Maria Szymanowska i jej pokolenie”). Warsztaty instrumentologiczne poprowadzili: dr Paulina Tkaczyk (klawesyn), mgr Magdalena Smrokowska (klawikord), mgr Zenon Kulik (fortepian). O zapomnianych i nieznanych instrumentach muzycznych w Galerii Rzemiosła Artystycznego Muzeum Narodowego w Krakowie opowiedziała mgr Paulina Skrok.
W V Konkursie Pianistycznym „Piano e Forte” 2022 wzięło udział 68 pianistów z całej Polski, których oceniało Jury w składzie: mgr Waldemar Król – przewodniczący, mgr Elżbieta Hoffman, dr Iwona Popławska-Zimowska, mgr Anna Kozłowska – sekretarz Jury.

Patronat medialny nad V Festiwalem i Konkursem Pianistycznym „Piano e Forte” 2022 objęli: TVP Kultura, Polskie Radio Chopin, TVP 3 Kraków, Radio Kraków, krakow.pl, Puls Wieliczki, Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.pl.
Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU.

 

 

6 marca 2022 – godz. 12.30 - Sala Balowa Instytutu Kultury Willa Decjusza, ul. 28 lipca 1943 17A, Kraków
Recital fortepianowy Brzeziński – Zarębski – Stolpe
Onyu Sit – fortepian

6 marca 2022 – godz. 18.00 - Sala Balowa Instytutu Kultury Willa Decjusza, ul. 28 lipca 1943 17A, Kraków
Mistrzowski Recital Fortepianowy Michał Kleofas Ogiński i Fryderyk Chopin
Andrzej Pikul - fortepian

Ogłoszenie wyników V KONKURSU PIANISTYCZNEGO "PIANO E FORTE" 2022

Protokół Jury V Konkursu Pianistycznego "Piano e Forte" 2022

KONCERT LAUREATÓW V KONKURSU PIANISTYCZNEGO "PIANO E FORTE" 2022

***

Kraków – Wieliczka – Kąśna Dolna, 1-6 marca 2022

Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato w Krakowie wraz ze współorganizatorami i partnerami: Zespołem Szkół Muzyczny w Wieliczce, Instytutem Kultury Willa Decjusza w Krakowie, Muzeum Narodowym w Krakowie, Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Szkołą Muzyczną I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie oraz Klasztorem O. O. Karmelitów w Krakowie ma zaszczyt zaprosić do udziału w wydarzeniach odbywających się w ramach V Festiwalu i Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte” 2022.

Honorowy patronat nad Festiwalem objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł, Włoski Instytut Kultury w Krakowie - Dyrektor Ugo Rufino. Honorowy i Naukowy Patronat nad projektem od początku sprawują: prof. dr hab. Andrzej Pikul, prof. dr hab. Benjamin Vogel.

Celem Festiwalu i Konkursu Pianistycznego „Piano e Forte”, którego pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym jest pianistka Marta Polańska jest ukazanie historii ewolucji fortepianu w kontekście rozwoju repertuaru fortepianowego, a także wieloaspektowej roli pianisty i fortepianu.

Podczas koncertów festiwalowych wystąpią znakomici artyści: prof. dr hab. Ewa Biegas – sopran, prof. dr hab. Grzegorz Biegas – fortepian, prof. dr hab. Andrzej Pikul - fortepian, dr Katarzyna Drogosz – fortepian historyczny, o. dr Tomasz Jarosz – baryton, dr Marek Polański - skrzypce, dr Tomasz Soczek – organy, mgr Onyu Sit – fortepian, mgr Izabela Szota - sopran, Finesis Trio: mgr Katarzyna Puch – śpiew, dr Małgorzata Żegleń-Włodarczyk – gitara, dr Paulina Tkaczyk – klawesyn, mgr Anna Nowak-Dańda – fortepian, mgr Arkadiusz Bała – puzon, mgr Paweł Gajewski – trąbka, Michał Babiarz – fortepian, student klasy fortepianu prof. dr hab. Andrzeja Pikula, który wykona tytułową kompozycję: Sonatę pian’e forte na fortepian i taśmę Leo Brouwera.

W ramach Festiwalu odbywa się Akademia „Piano e Forte” – cykl wykładów i warsztatów dotyczących historii i budowy fortepianu oraz praktyk wykonawczych i literatury fortepianowej. W tegorocznej edycji wystąpią wybitni prelegenci: prof. dr hab. Elżbieta Tarnawska – pianistka-chopinistka (konwersatorium dotyczące praktyki wykonawczej dzieł Fryderyka Chopina), prof. dr hab. Andrzej Pikul (wykład dotyczący twórczości Michała Kleofasa Ogińskiego), prof. dr hab. Benjamin Vogel – wybitny instrumentolog (wykład: „Fortepian w epoce romantyzmu”), prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska – psycholog kliniczny i certyfikowany psychoterapeuta (wykład dotyczący problematyki tremy), przedstawiciele Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie: Marcin Wąsowski – Kierownik Działu ds. Nauki i Wydawnictw NIFC, Aleksandra Gruda – Dział Promocji i PR NIFC, dr Marek Polański (wykład „Mazurek nie tylko Dąbrowskiego”), dr Katarzyna Drogosz (wykład: „Maria Szymanowska i jej pokolenie”). Warsztaty instrumentologiczne poprowadzą: dr Paulina Tkaczyk (klawesyn), mgr Magdalena Smrokowska (klawikord), mgr Zenon Kulik (fortepian). O zapomnianych i nieznanych instrumentach muzycznych w Galerii Rzemiosła Artystycznego Muzeum Narodowego w Krakowie opowie mgr Paulina Skrok.

W V Konkursie Pianistycznym „Piano e Forte” 2022 weźmie udział ponad 60 pianistów z całej Polski, których oceniać będzie Jury w składzie: mgr Waldemar Król – przewodniczący, mgr Elżbieta Hoffman, dr Iwona Popławska-Zimowska, mgr Anna Kozłowska – sekretarz Jury.

Patronat medialny sprawują: TVP Kultura, Polskie Radio Chopin, TVP 3 Kraków, Radio Kraków, krakow.pl, Puls Wieliczki, Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.pl

Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rejestracja na wydarzenia online (do dnia 26 lutego 2022) poprzez formularz na stronie: http://akademia.pianoeforte.pl

---------

PROGRAM AKADEMII PIANO E FORTE 2022

PROGRAM FESTIWALU PIANO E FORTE 2022

HARMONOGRAM CZĘŚCI TEORETYCZNEJ KONKURSU W DNIU 4 MARCA 2022 na stronie: https://konkurs.pianoeforte.pl

_Loginy i hasła zostaną wysłane do Uczestników w dniu 2 marca 2022 r. (na adres e-mail Rodzica/Opiekuna)

___

Szanowni Państwo,

dziękujemy bardzo serdecznie za wszystkie zgłoszenia do udziału w V Konkursie Pianistycznym "Piano e Forte" 2022. Niedługo wyślemy Państwu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia oraz dalsze informacje.

Zapraszamy wszystkich Państwa: Nauczycieli, Rodziców, Uczniów i wszystkich zainteresowanych tematyką Akademii Piano e Forte 2022 do udziału w wykładach i warsztatach. Udział w Akademii jest bezpłatny po dokonaniu REJESTRCJI (do 26 lutego 2022 r., do godz. 23.59). Program znajduje się na stronie: https:/akademia.pianoeforte.pl

 

----------

w dniu 4 marca 2022 roku Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce organizuje V Konkurs Pianistyczny "Piano e Forte" 2022 dla Uczniów wszystkich klas Fortepianu Szkół Muzycznych I i II stopnia. Celem Konkursu jest inspirowanie młodych pianistów do pogłębiania wiedzy z zakresu historii instrumentu, zwiększanie świadomości dotyczącej praktyk wykonawczych różnorodnego repertuaru na fortepianach współczesnych i historycznych, a także poznawanie nurtów interpretacyjnych oraz literatury fortepianowej różnych epok.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią V edycja Konkursu zostanie przeprowadzona w trybie "e" - online na platformie www.PianoeForte.pl w trzech częściach:

I - teoretycznej - 10 pytań testowych

II - słuchowej - 3 utwory do rozpoznania

III - praktycznej - 2 zadania z praktyk oraz jeden dowolnie wybrany utwór z zapowiedzią do wykonania

Przesłuchania odbędą się w następujących kategoriach:

Kategorie_Piano_e_Forte.jpg

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem V Konkursu Pianistycznego "Piano e Forte" 2022 w Wieliczce.

W zakładce Materiały znajdują się pytania i odpowiedzi do części teoretycznej dla każdej kategorii, lista utworów do części słuchowej oraz zadania z praktyk wykonawczych do części praktycznej. Podczas przesłuchań można wykonywać dzieła fortepianowe wszystkich epok zgodne z podstawą programową dla Szkół Muzycznych I i II stopnia oraz OSM.

Udział w Konkursie "Piano e Forte" jest bezpłatny.

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o Konkursie "Piano e Forte" wszystkim zainteresowanym. Zgłoszenia Uczniów do udziału w Konkursie należy przesyłać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 18 lutego 2022 roku.

Wszystkich zainteresowanych historią fortepianu, praktyką wykonawczą oraz literaturą fortepianową zachęcamy do polubienia i śledzenia strony konkursu na Facebooku www.facebook.com/pianoefortefestival, gdzie także będziemy zamieszczać zagadnienia związane z częścią teoretyczną konkursu.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy

Partnerzy Piano e Forte

 

 

 

 

Parafia Miłosierdzia Bożego

w Krakowie Nowy Prokocim

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Patronat Medialny

Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU

 

 

Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce
Rynek Górny 6, 32-020 Wieliczka
Tel./Fax: 012 278 31 13

Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato
ul. Lea 173/12, 30-133 Kraków
Tel.: 510 782 061