Rejestracja On-line

VI Festiwal i Konkurs Pianistyczny "Piano e Forte" 2023

W dniach 27 i 28 lutego 2023 r. w Krakowie i Wieliczce odbędzie się Kurs Pianistyczny organizowany w ramach VI Festiwalu i Konkursu Pianistycznego "Piano e Forte" 2023. Kurs przeznaczony jest dla młodych pianistów ze szkół muzycznych I i II stopnia. Zachęcamy także do biernego udziału Pedagogów, w ramach doskonalenia zawodowego. Nauczyciele mogą nadsyłać zgłoszenia do biernego udziału w Kursie poprzez ten formularz. Poprzez formularz uczniowie także mogą zgłaszać swój udział (bierny) w wykladach i warsztatach odbywających się w ramach Akademii Piano e Forte 2023.

Termin zgłoszenia do udziału w Kursie Pianistycznym upływa dnia 17 lutego 2023 roku.
W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczniów na podstawie informacji nadesłanych w polu "Życiorys" (w tym miejscu można także opcjonalnie wkleić linki do nagrań zamieszczonych w Internecie).
Udział w Kursie Pianistycznym jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia.
W celu zarejestrowania się jako uczestnik kursu należy wypełnić poniższy formularz. Prosimy nie wpisywać w pola formularza samych dużych liter (pisownia błędna: FRYDERYK, pisownia poprawna: Fryderyk).

27 II - Mistrzowski Kurs Pianistyczny prof. dr hab. Andrzej Pikul (Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie)

28 II - Kurs Pianistyczny - mgr Maria Wosiek - Konsultant CEA

Informacje: info@sfogato.org. tel. 510 782 061

Formularz

Prosimy wypełnić wszystkie pola oznaczone gwiazdką: *.

Imię uczestnika: *
Nazwisko uczestnika: *
Klasa: *
Stopień nauczyciela: *
Imię i nazwisko nauczyciela: *
Adres e-mail nauczyciela: *
Numer telefonu nauczyciela: *
E-mail do rodzica / opiekuna: *
Telefon do rodzica / opiekuna: *
Adres Szkoły

Pełna nazwa Szkoły: *
(np.: Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce)

Ulica: *
Kod pocztowy: *
Miasto: *
Kraj: *
Telefon: *
Fax:
Utwór

Imię i nazwisko kompozytora: *

Gatunek / tytuł utworu: *
Tonacja:

Opus, numer:
Czas trwania utworu: *

Do Organizatora:
Życiorys: *
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do organizacji Kursu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
* Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas Kursu w celu udokumentowania przebiegu Kursu oraz promocji uczestników Kursu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2018 poz. 1191, z późn. zm.).
Po zakończeniu prosimy sprawdzić dane w formularzu (czy nie zawierają błędów, np. literówek), następnie kliknąć przycisk "Wyślij".
Po kilku sekundach pojawi się na ekranie potwierdzenie wysłania zgłoszenia.


Prosimy bardzo dokładnie sprawdzić dane w formularzu przed wysłaniem, gdyż potem nie będzie można już dokonać żadnych zmian.